Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies Akceptuj
Witamy po lepszej stronie zatrudnienia!

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Telekadra.pl.

Firma Telekadra przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie telekadra.pl. Gromadzone dane, w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron telekadra. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.

1. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów aplikacji jest następujący:

  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Telekadra nastąpiło przez odnośnik;
  • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Telekadra. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

2. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

3. Mechanizm Cookies na stronie internetowej Telekadra

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Telekadra nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis telekadra.pl wykorzystuje następujące pliki Cookie:

Lp Nazwa Cookie Data wygaśnięcia Opis
1 PHPSESSID Indywidualna sesja Przechowuje indywidualny identyfikator sesji każdej osoby odwiedzającej. Jest on zabezpieczeniem przed przechwyceniem danych przesyłanych przez formularze.
2 _ga Po upływie 2 lat Przechowuje indywidualny identyfikator użytkownika w celu tworzenia statystyk odwiedzin.
3 cookie_akcept Po upływie 180 dni Przechowuje informacje o akceptacji ciasteczek przez użytkownika.

4. Odnośniki do innych stron

Serwis telekadra.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Telekadra.

5. Platforma Telekadra.pl

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania formularza zgłoszeniowego oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie pism od Telekadra drogą elektroniczną.

W odniesieniu do osób, które skorzystały z usługi wysłania formularza zgłoszeniowego odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wniosku. Dodatkowo dla każdego administratora korzystającego z tej usługi w systemie informatycznym Telekadra.pl, rejestrowane jest hasło dostępu generowane przez system.

6. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.